::TAARUF::

Foto saya
Diputrakan di Kg Pendek,Kelantan. Latar belakang pengajian: Universiti Malaysia Terengganu (Sarjana Muda Kaunseling)- Universiti Pendidikan Sultan Idris (Dip. Ed. Bimbingan dan Kaunseling)- Sijil Kaunselor Berdaftar Perakuan Amalan KB;PA (Mal) dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Beliau pernah mendapat anugerah "Lawrence Walter Award" kerana menjadi pelatih terbaik di dalam program latihan yang dianjurkan oleh International Institute Of Learning Without Learning(IIOLWL) yang merupakan sebuah institut latihan pendidikan bertaraf antarabangsa. Beliau merupakan panel modul kemahiran belajar untuk Sekolah Berprestasi Tinggi Kementerian Pelajaran Malaysia dan ketua panel modul Personaliti bagi Sek Men Imtiaz negeri Terengganu.Beliau juga merupakan penceramah tetap Institut Latihan Islam Malaysia. Beliau aktif di dalam mengendalikan program dan kursus latihan pembangunan insan di jabatan kerajaan, syarikat swasta, universiti dan sekolah seluruh negara. Sekarang beliau merupakan kaunselor di Sek Men Imtiaz Besut,Terengganu Darul Iman(sekolah PMR terbaik negeri Terengganu,Sekolah Menengah Agama Terbaik Kebangsaan 2009,2011 dan Sekolah Berprestasi Tinggi Kementerian Pelajaran Malaysia)

22 Februari, 2011

Sekolah Berprestasi Tinggi

Salam perjuangan dan kasih sayang.
Alhamdulillah pada 17hb Feb 2011 yang lalu, Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut telah berjaya  dinobatkan sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi negara bagi kohort yang kedua. Terima kasih kepada semua yang telah berusaha,yang memberi sumbangan wang ringgit dan idea serta berdoa untuk kejayaan kami. Semoga dengan pengiktirafan ini akan menyuntik lagi semangat guru-guru untuk memberi yang terbaik kepada anak-anak generasi soleh pintar ini.